Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 1.12.2006

Kreditbeståndet 213 miljarder euro i slutet av september

Det kreditbestånd som de finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna beviljar var totalt 213 miljarder euro i slutet av det tredje kvartalet år 2006. Kreditbeståndet steg med 9 procent jämfört med slutet av motsvarande kvartal året innan. Under det tredje kvartalet i år lyftes nya krediter för totalt 32 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Kreditbeståndet till allmänheten var i slutet av september totalt 142 miljarder euro, dvs. 9 procent större än under slutet av motsvarande kvartal året innan. Under kvartalet lyftes nya krediter till allmänheten för något under 17 miljarder euro. Till krediter till allmänheten räknas inte inbördes kreditgivning mellan de finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna, inte heller krediter som getts för att förmedlas från statens medel eller krediter som beviljats till utlandet.

Utvecklingen av kreditbeståndet och kreditbeståndet till allmänheten efter kvartal åren 2003-2006, förändring från motsvarande kvartal året innan, %

Hushållens konsumtions- och bostadskrediter ökar

Beståndet av hushållens konsumtionskrediter uppgick i slutet av september till totalt 12 miljarder euro. Av konsumtionskrediterna var 10,6 miljarder euro egentliga konsumtionskrediter och 1,4 miljarder euro studielån. De egentliga konsumtionskrediterna ökade med närmare 12 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Beståndet av hushållens bostadslån som lyfts för faktiskt boende uppgick i slutet av september till totalt 53 miljarder euro. Kreditbeståndet för hushållens faktiska bostadslån steg med 14 procent jämfört med slutet av motsvarande kvartal året innan. Kreditbeståndet för hushållens fritidsbostäder var dessutom något under 2 miljarder euro.

Källa: Kreditbeståndet, 3:e kvartalet 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Laine (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 1.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 3:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2006/03/lkan_2006_03_2006-12-01_tie_001_sv.html