Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 7.9.2007

Kreditbeståndet 221 miljarder euro i slutet av juni

Det kreditbestånd som beviljas av de finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna var totalt något under 221 miljarder euro i slutet av det andra kvartalet år 2007. Kreditbeståndet steg med 6 procent från slutet av motsvarande kvartal året innan. Jämfört med slutet av föregående kvartal ökade kreditbeståndet med en procent, dvs. med 2,4 miljarder euro. Under det andra kvartalet i år lyftes nya krediter för totalt 42 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Kreditbeståndet till allmänheten var i slutet av juni totalt 154 miljarder euro, dvs. 10 procent större än i slutet av motsvarande kvartal året innan och drygt 2 procent mer än i slutet av föregående kvartal. Under kvartalet lyftes nya krediter till allmänheten för 21 miljarder euro. Till krediter till allmänheten räknas inte inbördes kreditgivning mellan de finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna, inte heller krediter som getts för att förmedlas från statens medel eller krediter som beviljats till utlandet.

Kreditbeståndet för företagsverksamhet, dvs. för företag och näringsidkarhushåll, uppgick i slutet av det andra kvartalet år 2007 till drygt 53 miljarder euro, dvs. 6 procent mer än året innan och drygt en procent mer än i slutet av föregående kvartal. Under kvartalet lyftes nya krediter för företagsverksamhet för 10 miljarder euro.

Kreditbeståndet för företagsverksamhet1) och dess förändring från motsvarande kvartal året innan kvartalsvis åren 2002-2007

Hushållens bostadskreditbestånd 61 miljarder euro

Beståndet av bostadslån för hushåll som lyfts för egentligt boende uppgick i slutet av juni till totalt något under 59 miljarder euro. Kreditbeståndet för hushållens fritidsbostäder var därutöver något under 2 miljarder euro. Hushållen lyfte nya bostadslån för totalt något under 7 miljarder euro. Hushållens bestånd av bostadslån ökade med 15 procent från slutet av motsvarande kvartal året innan och med något under 5 procent jämfört med det första kvartalet år 2007. Hushållens totala bestånd av bostadskrediter har fördubblats på drygt fem år.

Hushållens bestånd av bostadslån och nya bostadslån (inkl. fritidsbostäder) per kvartal åren 2002-2007, md euro

Beståndet av hushållens konsumtionskrediter1) uppgick i slutet av juni till totalt 12,4 miljarder euro. Av konsumtionskrediterna var 11 miljarder euro egentliga konsumtionskrediter och 1,4 miljarder euro studielån. Beståndet av egentliga bostadslån ökade med något under 4 procent jämfört med det första kvartalet år 2007. Under kvartalet lyfte hushållen nya egentliga konsumtionskrediter för något under 3 miljarder euro.

1) Det förekommer skillnader mellan Statistikcentralens och Finlands Banks konsumtionskreditbestånd. Det beror på att det i Statistikcentralens siffror ingår också övriga finansinstitut av kreditgivarsektorn utöver kreditinstitut. Därutöver alla konto- och kreditkortskrediter ingår inte i Statistikcentralens konsumtionskreditbestånd. Klassificeringen efter ändamål håller på att revideras för att motsvara indelningen i Finlands Banks statistik.

Källa: Kreditbeståndet, 2:a kvartalet 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kannas (09) 1734 3539, Kerttu Helin (09) 1734 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 7.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 2:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2007/02/lkan_2007_02_2007-09-07_tie_001_sv.html