Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.6.2008

Kreditbeståndet 227 miljarder euro i slutet av år 2007, slutliga uppgifter

Det kreditbestånd som beviljas av de inhemska finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna var totalt 227 miljarder euro i slutet av år 2007. Jämfört med året innan avtog kreditbeståndets årliga tillväxttakt. Kreditbeståndet ökade med fem procent år 2007, medan den årliga tillväxten var åtta procent år 2006. I fjol lyftes nya krediter för totalt 159 miljarder euro, dvs. 15 procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Beståndet av krediter till allmänheten uppgick i slutet av år 2007 till totalt 162 miljarder euro, dvs. 10 procent mer än året innan. Volymen av nya krediter till allmänheten steg till 79 miljarder euro, dvs. med 11 procent från föregående år. Krediter till allmänheten omfattar inte inbördes kreditgivning mellan de finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna, inte heller krediter som getts för att förmedlas från statens medel eller krediter som beviljats till utlandet.

Kreditbeståndet och dess årsförändring åren 1987-2007

Hushållens kreditbestånd 87 miljarder euro

Hushållens krediter uppgick i slutet av år 2007 till totalt något under 87 miljarder euro. Av detta var 64 miljarder euro bostadslån och lån för fritidsbostäder samt 13 miljarder euro konsumtionskrediter och studielån. Hushållens kreditbestånd ökade med 11 procent jämfört med slutet av året innan. Hushållen lyfte nya krediter för 37 miljarder euro under året, dvs. 5 drygt procent mer än år 2006. Hushållens bestånd av bostadslån ökade med 13 procent under år 2007. Under året lyfte hushållen tio procent mer nya bostadslån än föregående år, dvs. drygt 22 miljarder euro.

Företagsverksamhetens krediter ökade

Kreditbeståndet för företagsverksamhet, dvs. företagen och näringsidkarhushållen, uppgick i slutet av år 2007 till något under 56 miljarder euro, dvs. 9 procent mer än året innan. Under året lyftes nya krediter för företagsverksamhet till ett belopp av totalt 39 miljarder euro, dvs. 17 procent mer än föregående år. När det gäller de största näringsgrenarna fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet samt företagstjänster ökade kreditbeståndet med drygt fem procent på årsnivå och inom industrin med något under sex procent.

Källa: Kreditbeståndet 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kannas (09) 1734 3539, Kerttu Helin (09) 1734 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 19.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 4:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2007/04/lkan_2007_04_2008-06-19_tie_001_sv.html