Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 4.7.2008

Kreditbeståndet 232 miljarder euro i slutet av mars

Det kreditbestånd som beviljas av de inhemska finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna var totalt drygt 232 miljarder euro i slutet av det första kvartalet år 2008. Kreditbeståndet steg med något under sju procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Under kvartalet lyftes nya krediter för totalt något under 41 miljarder euro, drygt sex procent mer än under motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Beståndet av krediter till allmänheten uppgick i slutet av det första kvartalet år 2008 till totalt något under 167 miljarder euro, dvs. 11 procent mer än året innan. Under kvartalet lyftes nya krediter till allmänheten för något under 20 miljarder euro, dvs. sex procent mer än under motsvarande kvartal året innan. Krediter till allmänheten omfattar inte inbördes kreditgivning mellan de finansiella företagen och försäkringsföretagen, staten och socialskyddsfonderna, inte heller krediter som getts för att förmedlas från statens medel eller krediter som beviljats till utlandet.

Hushållens bestånd av bostadskrediter 65 miljarder euro

I slutet av det första kvartalet år 2008 uppgick hushållens krediter till totalt något under 88 miljarder euro. Av detta var 65 miljarder euro bostadslån och lån för fritidsbostäder samt 14 miljarder euro konsumtionskrediter1 och studielån. Hushållens kreditbestånd ökade med nästan 11 procent jämfört med slutet av motsvarande kvartal året innan. Den årliga ökningen av hushållens bestånd av bostadslån avtog till 12 procent under det första kvartalet år 2008.

Hushållens bestånd av bostadskrediter (inkl. fritidsbostäder) och dess förändring från motsvarande kvartal året innan kvartalsvis åren 2002-2008

Statistisk information om minilån

Fr.o.m. det första kvartalet år 2008 började Statistikcentralen statistikföra verksamheten hos företag som beviljar minilån som en del av statistiken över kreditbeståndet. Datainsamlingen omfattar nya krediter som beviljats under kvartalet, kostnader som hänför sig till dem, den genomsnittliga återbetalningstiden, kundantalet samt uppgifter om kreditbeståndet i slutet av kvartalet. I den första datainsamlingen var antalet företag som svarade 40.

Under det första kvartalet år 2008 beviljades nya snabbkrediter för något under 43 miljoner euro totalt och antalet krediter uppgick till 270 000. Storleken på ett genomsnittligt snabblån är ungefär 160 euro och återbetalningstiden 27 dagar. Antalet kunder hos företag som beviljar minilån uppgick till sammanlagt närmare 200 000 under kvartalet.

Kunderna som tog snabblån betalade sammanlagt mer än 10 miljoner euro i olika avgifter för lånen. Avgifterna som hänför sig till snabblån var sålunda i genomsnitt 24 procent av det beviljade lånekapitalet. Det sammanräknade kreditbeståndet för branschen som beviljar minilån uppgick till 21 miljoner euro i slutet av kvartalet.

Nyckeltal hos företag som beviljar minilån, 1:a kvartalet 2008

Nya beviljade krediter, 1 000 euro 42 746
Kostnader som hänför sig till nya krediter, 1 000 euro 10 199
Kostnader/nya krediter, % 23,9
Den genomsnittliga återbetalningstiden för nya krediter, dagar 26,7
Kreditbeståndet, 1 000 euro 21 003
Antalet nya krediter 268 696
Det genomsnittliga lånebeloppet, euro 159
Antalet kunder 196 511
Antalet statistikförda företag 40

1) Definitionen av konsumtionskrediter i statistiken över kreditbeståndet ändrades fr.o.m. det första kvartalet år 2008 så att också alla konto- och kortkrediter ingår i konsumtionskrediterna. Tidigare har i synnerhet en del av kontokrediterna inte ingått i konsumtionskrediterna i statistiken över kreditbeståndet. Därför ökade beståndet av konsumtionskrediter mer än vanligt jämfört med tidigare kvartal.

Källa: Kreditbeståndet, 1:a kvartalet 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kannas (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 4.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 1:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2008/01/lkan_2008_01_2008-07-04_tie_001_sv.html