Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 26.3.2009

Hushållens kreditbestånd 93 miljarder euro i slutet av år 2008

Beloppet av de krediter som inhemska finansiella företag och försäkringsföretag, staten och socialskyddsfonder beviljar hushållen var totalt drygt 93 miljarder euro i slutet av år 2008. Hushållens kreditbestånd ökade med något under åtta procent under året. Av hushållens kreditbestånd var mer än 69 miljarder euro bostadslån och lån för fritidsbostäder, drygt åtta procent mer än året innan. Den årliga tillväxten av hushållens bestånd av bostadskrediter har halverats från rekordsiffrorna år 2005. Under år 2008 lyfte hushållen nya bostadslån för totalt drygt 20 miljarder euro, dvs. nio procent mindre än året innan. Hushållens konsumtionskrediter och studielån uppgick i slutet av året till något under 15 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Hushållens bestånd av bostadskrediter (inkl. nya fritidsbostäder), årsförändring, och nya bostadslån efter kvartal åren 2002-2008

Krediterna för företagsverksamhet ökade kraftigt

Inhemska kreditgivares kreditbestånd för företagsverksamhet, dvs. företagen och näringsidkarhushållen, uppgick i slutet av år 2008 till totalt drygt 69 miljarder euro, dvs. nästan en fjärdedel mer än året innan. Under året lyftes nya krediter för företagsverksamhet till ett belopp av totalt drygt 49 miljarder euro, dvs. 26 procent mer än föregående år.

Kredittagarnas sammanlagda utlåningsbestånd var i slutet av år 2008 totalt 201 miljarder euro. Utlåningsbeståndet ökade med något under 14 procent under året. Under året lyftes nya utlåningar för totalt 124 miljarder euro, dvs. nio procent mer än år 2007.

Under året beviljades mer än en miljon minilån

Under år 2008 beviljades nya snabblån för nästan 188 miljoner euro, totalt mer än en miljon lån. Mätt i euro beviljades mest snabblån under årets sista kvartal och mätt i antal mest under årets första kvartal. Under det sista kvartalet år 2008 var storleken på ett genomsnittligt snabblån 204 euro och återbetalningstiden 28 dagar.

Kunderna som tog snabblån betalade under det fjärde kvartalet sammanlagt drygt 12 miljoner euro i olika avgifter för lånen. Avgifterna som hänför sig till snabblån var sålunda i genomsnitt 23 procent av det beviljade lånekapitalet. Det sammanräknade kreditbeståndet för branschen som beviljar minilån uppgick till 28 miljoner euro i slutet av år 2008. Under det sista kvartalet år 2008 uppgick antalet statistikförda företag till 50.

Nyckeltal hos företag som beviljar minilån 2008

  Q1 Q2 Q3 Q4
Nya beviljade krediter, 1 000 euro 42 746 45 658 46 897 52 410
Kostnader som hänför sig till nya krediter, 1 000 euro 10 200 10 884 11 217 12 220
Kostnader/nya krediter, % 23,9 23,8 23,9 23,3
Den genomsnittliga återbetalningstiden för nya krediter, dagar 26,7 27,8 27,4 27,7
Kreditbeståndet, 1 000 euro 21 003 19 748 23 749 28 062
Antalet nya krediter 268 696 263 511 238 111 257 388
Det genomsnittliga lånebeloppet, euro 159 173 197 204
Antalet kunder1) 196 511 192 680 179 052 189 628
Antalet statistikförda företag 40 42 48 50

1) Antalet kunder omfattar överlappande observationer, eftersom en del av personerna tagit minilån från flera företag under kvartalet. I verkligheten är antalet personer som tagit minilån därför mindre än siffran.

Källa: Kreditbeståndet, 4:e kvartalet 2008, preliminära uppgifter. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kannas (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 26.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 4:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2008/04/lkan_2008_04_2009-03-26_tie_001_sv.html