Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.9.2009

Utlåningsbeståndet 206 miljarder euro i slutet av juni

Beståndet av utlåning som inhemska finansiella företag och försäkringsföretag, staten och socialskyddsfonder beviljar var totalt något under 206 miljarder euro i slutet av det andra kvartalet år 2009. Utlåningsbeståndet steg med något under 11 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Under andra kvartalet år 2009 lyftes ny utlåning för totalt 34 miljarder euro, två procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Hushållens bestånd av bostadskrediter 71 miljarder euro

Hushållens krediter uppgick i slutet av juni 2009 till totalt något under 96 miljarder euro. Hushållens kreditbestånd steg med drygt fem procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Av hushållens kreditbestånd var drygt 71 miljarder euro bostadskrediter och krediter för fritidsbostäder, drygt sex procent mer än året innan. Under andra kvartalet 2009 lyfte hushållen nya bostadskrediter för totalt 4,5 miljarder euro, dvs. en tredjedel mindre än året innan.

Hushållens bestånd av bostadskrediter (inkl. fritidsbostäder) och dess årsförändring under åren 2002–2009

Hushållens bestånd av bostadskrediter (inkl. fritidsbostäder) och dess årsförändring under åren 2002–2009

Under andra kvartalet år 2009 beviljades hushållen nya snabblån för något under 58 miljoner euro, totalt mer än 290 000 lån. Volymerna mätt i euro och i antal ökade med något under en procent resp. fyra procent jämfört med föregående kvartal. Storleken på ett genomsnittligt snabblån var sålunda något mindre under det andra kvartalet år 2009 än under föregående kvartal, 198 euro. Återbetalningstiden för snabblån var i genomsnitt 29 dagar under det andra kvartalet. Kunderna som tog snabblån betalade under det andra kvartalet sammanlagt drygt 15 miljoner euro i olika avgifter för lånen. Avgifterna med anknytning till snabblånen var sålunda i genomsnitt 27 procent av det beviljade lånekapitalet. Under det andra kvartalet år 2009 uppgick antalet företag som statistikfördes till 56, dvs. fyra fler än föregående kvartal.


Källa: Kreditbeståndet, 2:a kvartalet 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin (09) 1734 3330, Olli Kannas (09) 1734 3539

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.9.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 2:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2009/02/lkan_2009_02_2009-09-18_tie_001_sv.html