Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 10.12.2010

Utlåningsbeståndet 226 miljarder euro i slutet av september

Beståndet av de lån som inhemska finansiella företag och försäkringsföretag, staten och socialskyddsfonder beviljar uppgick i slutet av tredje kvartalet år 2010 till totalt omkring 226 miljarder euro. Utlåningsbeståndet steg med något under en procent jämfört med föregående kvartal. Ny utlåning lyftes för totalt 55 miljarder euro. Hushållens kreditbestånd var i slutet av september år 2010 totalt 103 miljarder euro. Hushållens krediter steg med omkring 6 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Hushållens bestånd av bostadskrediter och dess årsförändring åren 2002–2010

 Hushållens bestånd av bostadskrediter och dess årsförändring åren 2002–2010

Drygt 78 miljarder euro av hushållens krediter var bostadskrediter och krediter för fritidsbostäder. Bostadskrediterna ökade med omkring 7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Under tredje kvartalet hushållen lyfte nya bostadskrediter för totalt 5 miljarder euro. Hushållens konsumtionskrediter och studielån uppgick i slutet av september år 2010 till drygt 15 miljarder euro.

De inhemska kreditgivarnas kreditbestånd för företagsverksamhet, dvs. krediter till företag och näringsidkarhushåll, uppgick i slutet av september 2010 till totalt drygt 74 miljarder euro. På grund av ändringarna i datainnehållet är uppgifterna om utlåning inte helt jämförbara med de uppgifter som publicerades före andra kvartalet år 2010. Mer detaljerad information om ändringarna av datainnehållet i statistiken över kreditbeståndet, som gjordes i samband med andra kvartalet år 2010, och om deras inverkan på tidsserierna finns i statistikens kvalitetsbeskrivning.

Minilån beviljades för 61 miljoner euro

Under tredje kvartalet år 2010 beviljades hushållen nya snabblån för omkring 61 miljoner euro, totalt mer än 295 000 lån. Ett snabblån uppgick i genomsnitt till omkring 207 euro under tredje kvartalet 2010 och återbetalningstiden var i genomsnitt 30 dagar. De kunder som tog snabblån under juli–september betalade sammanlagt drygt 15 miljoner euro i olika avgifter för lånen. Avgifterna för snabblånen var sålunda i genomsnitt 25 procent av det beviljade lånekapitalet. Under tredje kvartalet år 2010 fanns det 65 statistikförda företag som beviljade minilån, dvs. lika många som föregående kvartal.


Källa: Kreditbeståndet, 3:e kvartalet 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin (09) 1734 3330, Paula Paavilainen (09) 1734 3539, ahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (176,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 10.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 3:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2010/03/lkan_2010_03_2010-12-10_tie_001_sv.html