Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 14.6.2012

Utlåningsbeståndet 286 miljarder euro i slutet av mars 2012

Beståndet av den utlåning som inhemska finansiella företag och försäkringsföretag, staten och socialskyddsfonder beviljar uppgick i slutet av första kvartalet 2012 till totalt 286 miljarder euro. Utlåningsbeståndet ökade med något under 3 procent från året innan. Från föregående kvartal ökade beståndet med drygt 3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.

Utlåningsbeståndet åren 2002–2012

Utlåningsbeståndet åren 2002–2012
*I samband med förnyelsen av datainsamlingen har datainnehållet i statistiken 2010/Q2 ändrats och uppgifterna är inte helt jämförbara med tidigare publicerade uppgifter

Företagskrediterna totalt 78 miljarder euro

Inhemska kreditgivares kreditbestånd för företagsverksamhet, dvs. företagen och näringsidkarhushållen, uppgick i slutet av mars 2012 till totalt 78 miljarder euro, av vilket utlåningens andel var något under 72 miljarder euro. Kreditgivningen till företagsverksamhet ökade totalt med över 5 procent från motsvarande kvartal året innan, utlåningsbeståndet ökade med något under 5 procent. Jämfört med föregående kvartal ökade kreditgivningen med 3 procent och utlåningen med 2 procent.

Kreditbeståndet i hushållen 111 miljarder euro i slutet av mars

Hushållens kreditbestånd uppgick i slutet av mars till totalt 111 miljarder euro, vilket är drygt 5 procent mer än i slutet av motsvarande kvartal året innan. Från föregående kvartal ökade hushållens kreditbestånd med något under en procent.

Av hushållens krediter var något under 86 miljarder euro bostadskrediter och krediter för fritidsbostäder. Bostadskrediterna ökade därmed med något under 7 procent jämfört med året innan. Hushållen lyfte nya bostadskrediter för totalt 4 miljarder euro under kvartalet, dvs. något mindre än under motsvarande period året innan.

Hushållens konsumtionskrediter och studielån uppgick i slutet av mars till totalt 16 miljarder euro.

Efterfrågan på nya minilån avtog

Under första kvartalet 2012 beviljades hushållen nya minilån, dvs. s.k. snabblån, för 89 miljoner euro, totalt 371 471 stycken. Under kvartalet beviljades 28 procent fler nya lån än under motsvarande kvartal året innan, men jämfört med föregående kvartal beviljades drygt en procent färre minilån. Ett minilån uppgick i genomsnitt till 240 euro under första kvartalet och återbetalningstiden var i genomsnitt 34 dagar.

De kunder som tog minilån under januari–mars betalade sammanlagt något under 22 miljoner euro i olika avgifter för lånen. Avgifterna med anknytning till minilånen var sålunda i genomsnitt 24 procent av det beviljade lånekapitalet. Under första kvartalet 2012 uppgick antalet statistikförda företag som beviljade minilån till 78, av vilka två var nya.


Källa: Kreditbeståndet, 1:a kvartalet 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 09 1734 3330, Susanna Laine 09 1734 3317

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 14.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 1:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2012/01/lkan_2012_01_2012-06-14_tie_001_sv.html