Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistiken över kreditbeståndet har förnyats fr.o.m. andra kvartalet år 2010

Innehållet i statistiken över kreditbeståndet har förnyats fr.o.m. andra kvartalet år 2010. Uppgifterna om kreditbeståndet för monetära finansinstitut, dvs. inlåningsbanker och övriga monetära finansinstitut som förmedlar finansiering, fås i fortsättningen direkt från Finlands Banks MFI-rapportering. När det gäller uppgifter som levereras har begreppen och definitionerna förenhetligats i Finlands Banks statistik över monetära finansinstitut och Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet. Närmare information om de ändringar i datainnehållet i statistiken över kreditbeståndet som gjorts i samband med förnyandet av datainsamlingen och deras inverkan på tidsserierna finns i statistikens kvalitetsbeskrivning.

Mer detaljerade uppgifter om Finlands Banks statistik datainsamling av kreditinstitutens finns på adressen
http://www.suomenpankki.fi/se/tilastot/raportointiohjeet/raha_ja_pankki_2010.htm


Senast uppdaterad 13.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luottokanta [e-publikation].
ISSN=2342-2602. Helsinki: Tilastokeskus [hänvisat: 28.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/lkan_2010-10-13_uut_001_sv.html