Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2021, juli

Publicerad: 21.12.2018

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 4,7 procent i november från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 4,7 procent från november år 2017 till november år 2018. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,5 procent för tekniska och andra system till 19,4 procent för beläggningar.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, november 2018

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 106,0 4,7
Geokonstruktioner 105,7 3,3
Markkonstruktioner 101,5 2,0
Bergkonstruktioner 101,9 1,5
Beläggningar 124,7 19,4
Kommunaltekniska system 105,1 3,6
Betongkonstruktioner 104,3 1,6
Tekniska och andra system 101,4 0,5
Krossarbeten 1) 105,2 4,1
Vägunderhåll 1) 101,8 2,3
Gatuunderhåll 1) 102,8 2,7
Banunderhåll 1) 102,2 0,9
Underhåll, totalt 1) 102,3 2,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (222,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 21.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/11/maku_2018_11_2018-12-21_tie_001_sv.html