Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistik över regional ekonomi inom lantbruket 2007

2007
Offentliggöranden