Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, III/2010

Index Indextal Kvartals-
förändring %
Årförändring
%
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 131,5 34,0 38,0
020000 INDUSTRIPRODUKTER 89,8 6,5 4,9
030000 FODERVÄXTER 145,9 -3,1 -1,5
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 113,1 -7,6 4,4
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 80,6 -7,6 -27,9
060000 FRUKT 119,7 -2,1 -2,4
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 114,2 4,8 8,5
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 114,6 17,1 12,8
110000 DJUR 109,2 0,8 -2,4
111000 Nötkreatur 116,9 -0,1 -2,6
112000 Svin 106,7 2,2 -1,8
115000 Fjäderfä 102,7 -0,6 -3,4
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 117,5 11,6 16,8
121000 Mjölk 111,0 22,9 3,4
122000 Ägg 144,8 -3,4 -0,7
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 114,7 7,8 9,7
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 111,0 12,1 0,9
140000 PPI (100000 + 130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 114,5 6,8 9,3
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 112,2 9,1 3,7
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 114,6 9,7 10,4

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Kiuru (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 15.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, III/2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2010/03/mthi_2010_03_2010-11-15_tau_001_sv.html