Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, IV/2011 1)

Index Indextal Kvartalsförändring % Årförändring %
010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) 179,4 5,6 5,1
020000 INDUSTRIPRODUKTER 102,9 -1,8 7,6
030000 FODERVÄXTER 160,6 -8,9 -2,1
040000 GRÖNSAKER OCH TRÄDGÅRDSPRODUKTER 102,1 -11,9 -21,1
050000 POTATIS (inkl. utsäde) 92,9 -20,9 -16,7
060000 FRUKT 128,3 -1,4 7,1
100000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 127,3 -5,0 -7,2
101000 VEGETABILIEPRODUKTION (010000 - 090000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 145,9 -1,3 1,1
110000 DJUR 118,4 1,2 5,7
111000 Nötkreatur 124,2 0,6 6,5
112000 Svin 115,4 1,8 3,7
115000 Fjäderfä 116,1 0,5 9,2
120000 ANIMALISKA PRODUKTER 131,6 -2,3 3,6
121000 Mjölk 127,6 0,0 5,1
122000 Ägg 173,3 8,2 19,8
130000 ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000) 127,0 -1,2 4,2
13000x ANIMALIEPRODUKTION TOTALT (110000+120000), exkl. skinn 124,8 0,7 5,8
140000 PPI (100000 + 130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 127,1 -2,6 0,0
14000x PPI TOTALT (100000+130000), inkl. frukt (060000) och grönsaker (040000), exkl. skinn 125,8 -1,6 0,4
141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) 131,2 -1,2 3,5
1) Preliminär

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Suoniemi 09 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 15.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 4:e kvartalet 2011, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för lantbruk 2005=100, IV/2011 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2011/04/mthi_2011_04_2012-02-15_tau_001_sv.html