Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.5.2016

Nedgången i producentpriserna på kött och mjölk fortsatte

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för lantbruket med 0,8 procent under första kvartalet 2016 jämfört med året innan. En liten återhämtning i det nedåtgående indexet innebar uppgången på 8,5 procent i producentpriserna på vegetabiliska produkter. I och med att priserna på animaliska produkter sjönk med 6,7 procent var dock indexet på minus. Producentpriserna på svin- och nötkött samt broilerkött fortsatte att sjunka för fjärde året i rad. Den försiktiga ökningen av producentpriset på mjölk under andra hälften av år 2015 vände åter en aning nedåt. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 1,7 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–3/2016

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–3/2016

Prisstegringen på vegetabiliska produkter fick extra fart av att priserna särskilt på grönsaker och potatis samt spannmål gick upp. Nedgången i priserna på animaliska produkter påverkades särskilt av att mjölk, pälsvaror och kött blev billigare.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1:e kvartalet 2016

Index (2010=100) Indextal I/2016 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 109,6 -0,2 -0,8
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 111,3 0,6 1,7
Vegetabilieproduktion 125,1 1,7 8,5
Animalieproduktion 100,4 -1,6 -6,7
1) Uppgifterna för år 2016 är preliminära till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2016/01/mthi_2016_01_2016-05-16_tie_001_sv.html