Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2021, 2:a kvartalet

Publicerad: 15.11.2019

Köttexporten drar, men producentpriserna stiger långsamt

Producentpriserna inom lantbruket sjönk med 1,2 procent under tredje kvartalet. Priset på vegetabilieprodukter sjönk i genomsnitt med 4,6 procent medan priset på animalieprodukter steg med 0,8 procent. Förra hösten var spannmålsskörden normal efter missväxten år 2018. Producentpriset på spannmål, som steg brant för ett år sedan, närmade sig åter den normala prisnivån och är nu sju procent billigare än för ett år sedan. Under tredje kvartalet sjönk priserna på korn och råg mest, båda två med omkring 11 procent från året innan. Priset på vete sjönk med 7 procent. Den afrikanska svinpesten, som spred sig särskilt i Kina, har ökat exporten av finländskt kött. Producentpriserna på kött steg dock långsamt, priset på svin- och fjäderfäkött med 3–4 procent och nötkött med 2 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på lantbruksprodukter har förändrats jämfört med bastidpunkten.

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100, 1/2015–9/2019

Producentprisindex för lantbruk och konsumentprisindex 2015=100, 1/2015–9/2019
Producentpriset på mjölk har varit stabilt redan en längre tid, även om det höga priset på foder förra vintern ökade kostnaderna för gårdar med animalisk produktion. Priserna på pälsskinn sjönk med 3,5 procent från föregående år. Under det här decenniet har prisnivån varit lägre bara i slutet av år 2018 och början av år 2019. Producentpriset på potatis steg med nästan nio procent. Frost och torka på vissa ställen ledde till att potatisskörden sjönk. Priserna på grönsaker sjönk med fyra procent och priserna på frukt med 12 procent.

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, 3:e kvartalet 2019

Index (2015=100) Indextal III/2019 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 101,4 - 4 ,0 - 1,2
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 104,9 - 3,9 - 1,1
Vegetabilieproduktion 110,7 - 9,3 - 4,6
Animalieproduktion 96,6 - 0,6 0,8
1) 2019 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå

Producentpriserna inom lantbruket väntas ligga på föregående års nivå

Enligt Statistikcentralens prognos stiger producentpriserna inom lantbruket med 0,1 procent jämfört med året innan. Indexet påverkades mest av nedgången i priser med två procent för mjölk och med drygt sju procent för pälsskinn samt prisstegringen med nästan fyra procent för spannmål.

Producentprisindex för lantbruk 2015=100, indexprognos 2019

Index (2015=100) Indextal 2019, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå 2018-2019, % 1)
Totalindex 103,5 0,1
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 107,2 0,7
Vegetabilieproduktion 116,9 1,5
Animalieproduktion 96,6 -0,7
1) De slutliga prisindexen för år 2019 publiceras i augusti 2020

Producentprisindexet för lantbruk är en indikator som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexet för jordbruket är 2015, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året i november. De slutliga producentprisindexet för år 2019 publiceras i augusti 2020.


Källa: Producentprisindex för lantbruk 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (264,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2019/03/mthi_2019_03_2019-11-15_tie_001_sv.html