Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.5.2006

Rekordantal inflyttningar år 2005

Enligt Statistikcentralen flyttade 21 355 personer från utlandet till Finland under år 2005. Antalet är 1 022 större än året innan och samtidigt det största under vår självständighet. Utflyttningen från Finland till utlandet minskade något till 12 369 personer. Nettoinflyttning omfattade under år 2005 totalt 8 986 personer, vilket är kvantitativt mest efter år 1991.

Under de fyra senaste åren har antalet flyttningar från EU-länder till Finland varit större än antalet flyttningar från Finland till EU-länder. År 2005 fick Finland 2 440 personer i flyttningsvinst från EU-länder. Inflyttningen till Finland från EU-länder har kontinuerligt ökat sedan år 1997. Utflyttningen till EU-länder har under de senaste åren varit på samma nivå.

Flyttningsrörelsen mellan Finland och EU-länder 1993-2005

År 2005 var antalet flyttningar mellan kommuner 290 149, vilket är 8 173 fler än år 2004. Antalet flyttningar är det största under vår självständighet. När det gäller inrikes omflyttning fick Birkalands landskap kvantitativt mest flyttningsvinst (2 346 personer) och Nylands landskap näst mest (1 695). Norra Savolax och Lapplands landskap förlorade kvantitativt mest av sin befolkning som flyttningsförlust, i dessa landskap var förlusten något över tusen personer. Antalet flyttningar inom kommunen var 601 820 under år 2005, vilket är den största statistikförda siffran för flyttningar inom kommunen.

Flyttning mellan kommuner och flyttning inom kommunen samt migrationen åren 1994-2005

  År   Flyttning mellan
kommuner
Flyttning inom
kommunen
Invandring Utvandring Netto
invandring
           
1994 211 086 467 985 11 611 8 672 2 939
1995 209 848 491 765 12 222 8 957 3 265
1996 229 545 529 778 13 294 10 587 2 707
1997 234 827 526 556 13 564 9 854 3 710
1998 251 517 561 126 14 192 10 817 3 375
1999 254 863 551 851 14 744 11 966 2 778
2000 256 401 531 323 16 895 14 311 2 584
2001 278 296 580 302 18 955 13 153 5 802
2002 270 277 563 993 18 113 12 891 5 222
2003 269 666 579 425 17 838 12 083 5 755
2004 279 998 584 653 20 333 13 656 6 677
2005 290 149 601 820 21 355 12 369 8 986

Regionindelningen enligt 1.1.2006 under alla år

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 5.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/2005/muutl_2005_2006-05-05_tie_001_sv.html