Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Patentering 2006

2006
Offentliggöranden

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Patentering [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pat/2006/index_sv.html