Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 1.11.2012

Färre europeiska patent för industrin år 2011 jämfört med tidigare år

Antalet europeiska patent som beviljades finländska industriföretag minskade med 14 procent år 2011 jämfört med året innan. Totalt beviljades företag och sammanslutningar 573 europeiska patent år 2011, medan antalet patent år 2010 uppgick till 657. Också antalet företag som beviljades patent var lägre än under tidigare år. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens patentstatistik för år 2011.

Patent som beviljats företag och sammanslutningar samt företag som beviljats patent 2009–2011

Patent som beviljats företag och sammanslutningar samt företag som beviljats patent 2009–2011

Liksom antalet europeiska patent minskade också antalet patent som Förenta staternas patentverk (USPTO) beviljade finländska företag och sammanslutningar år 2011 jämfört med året innan. Det totala antalet beviljade patent sjönk med 191 patent – minskningen berodde på att antalet patent som beviljades elektronikindustrin sjönk.

Antalet inhemska patent som beviljades företag och sammanslutningar låg på samma nivå som under tidigare år. År 2011 beviljades totalt 250 företag 647 patent.


Källa: Patentering 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Niemi 09 1734 3263, Kari-Pekka Niemi 09 1734 3399, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 1.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Patentering [e-publikation].
2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pat/2011/pat_2011_2012-11-01_tie_001_sv.html