Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Nationalräkenskaper, årsvis.

Kapitalstocken 2007

2007
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor