Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Nationalräkenskaper, årsvis.

Publicerad: 30.1.2009

Värdet av den fasta nettokapitalstocken var 461 miljarder euro år 2007

Det fasta kapitalets nettostock i samhällsekonomin ökade enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter med 2,2 procent år 2007. Värdet av kapitalstocken var 460,6 miljarder euro. Nominellt ökade kapitalstocken med 8,4 procentenheter dvs. 35,7 miljarder euro från året innan. År 2006 nettokapitalstockens värde var 425 miljarder euro. Bostadsbyggnadernas andel av kapitalstocken var 40,9 procent och de övriga husbyggnadernas samt anläggningsverksamhetens andel 42,7 procent. Maskiner, apparater, utrustning och transportmedel utgjorde 13,9 procent och det immateriella fasta kapitalet samt väsentliga förbättringar av mark 2,5 procent av det fasta kapitalet i samhällsekonomin.

Maskinernas, utrustningarnas och transportmedlens andel av kapitalstocken har på tio år minskat med 6 procent. Byggnadernas och det immateriella fasta kapitalets andel har ökat i motsvarande grad. Den fasta kapitalförslitningen, dvs. minskningen av värdet på kapitalet, var 27,1 miljarder euro år 2007. Maskinernas, utrustningarnas och transportmedlens andel av förslitningen minskade ytterligare och var 29,5 procent

Vissa justeringar har också gjorts i kapitalstockens tidsserier för åren 2002-2006.

Det fasta kapitalets nettostock efter varutyp 1995-2007*

Kapitalstocken består av fasta medel som används vid produktionen, dvs. av gjorda investeringar.

Källa: Kapitalstocken 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Päivi Väisänen (09) 1734 3312, skt.95@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 30.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kapitalstocken [e-publikation].
ISSN=1798-3800. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pka/2007/pka_2007_2009-01-30_tie_001_sv.html