Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Nationalräkenskaper, årsvis.

Tabellbilaga 1. Det fasta kapitalets nettostock 1998-2009, miljoner euro, löpande priser

varutyp år
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Materiellt fast kapital 304 910 322 070 347 179 368 618 370 741 376 284 391 048 414 830 436 750 472 286 508 151 502 680
- bostadsbyggnader 124 949 135 133 148 476 159 134 158 552 162 076 169 922 183 166 194 719 212 702 228 784 222 958
- övriga byggnader 79 970 85 318 92 226 99 913 101 045 101 674 105 602 112 279 118 774 130 149 141 693 141 483
- övriga anläggningar 42 139 43 211 46 316 48 136 49 269 50 605 52 867 55 644 59 198 62 807 68 436 68 413
- transportmedel 11 916 12 026 12 415 12 896 12 978 12 777 13 216 13 541 14 022 14 477 14 670 14 671
- maskiner och utrustning 45 936 46 382 47 746 48 539 48 897 49 152 49 441 50 200 50 037 52 151 54 568 55 155
Immateriellt fast kapital 2 935 3 196 3 520 3 903 4 013 4 370 4 773 5 020 5 214 5 619 5 853 5 592
Väsentliga förbättringar av mark etc. 4 811 4 750 4 930 4 942 4 940 4 988 5 008 5 046 5 221 5 350 5 188 5 337
Fast kapital totalt 312 656 330 016 355 629 377 463 379 694 385 642 400 829 424 896 447 185 483 255 519 192 513 609

Källa: Kapitalstocken 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Päivi Väisänen (09) 1734 3312, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 28.01.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kapitalstocken [e-publikation].
ISSN=1798-3800. 2009, Tabellbilaga 1. Det fasta kapitalets nettostock 1998-2009, miljoner euro, löpande priser . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pka/2009/pka_2009_2011-01-28_tau_001_sv.html