Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Utveckling av vissa brottstyper i januari – juni 2005-2009

  2005 2006 2007 2008 2009
ALLA BROTT 1) 204 664 193 149 206 390 207 615 203 246
A Egendomsbrott 121 535 111 667 117 747 119 020 117 512
Inbrott 24 249 20 807 20 827 18 980 18 163
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 7 901 6 977 6 936 6 324 5 593
Rån 874 828 839 790 831
-grovt rån 104 78 107 85 107
Skadegörelse 23 161 21 997 25 509 26 890 24 451
-grov skadegörelse 106 127 107 108 94
Förskingring 1 663 1 563 1 524 1 584 1 557
-grov förskingring 99 102 110 119 146
Bedrägeri 6 356 5 818 6 522 7 305 8 816
-grovt bedrägeri 325 387 309 467 640
B Brott mot liv och hälsa 15 445 15 209 17 466 17 839 17 153
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 59 50 56 67 64
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 166 143 176 202 195
Misshandel 14 176 14 014 16 193 16 530 15 819
-grov misshandel 1 033 1 023 1 236 1 134 1 150
C Sexualbrott 952 1 415 1 210 1 247 1 153
Sexuellt utnyttjande av barn 464 475 546 650 618
Våldtäkt 320 249 386 366 330
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 5 930 5 860 6 500 6 959 6 543
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 696 796 845 974 900
-riktat mot polispersonal 598 738 764 838 838
Hindrande av tjänsteman 1 123 1 081 1 123 1 235 1 081
-riktat mot polispersonal 1 093 1 059 1 092 1 203 1 053
E Vissa trafikbrott 29 542 29 027 31 606 29 690 27 032
Rattfylleri 12 483 12 225 13 522 12 720 11 583
-grovt rattfylleri 7 296 6 968 7 419 6 843 6 191
F Övriga brott 31 260 29 971 31 861 32 860 33 853
Narkotikabrott 7 458 6 819 7 332 7 409 8 186
-grovt narkotikabrott 298 375 282 359 304
Brott mot alkohollagen 1 938 1 418 1 691 1 610 1 547
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2009, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09)1734 3248

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 17.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2:a kvartalet 2009, Utveckling av vissa brottstyper i januari – juni 2005-2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2009/02/polrik_2009_02_2009-07-17_tau_001_sv.html