Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Utveckling av vissa brottstyper i januari – september 2005-2009

  2005 2006 2007 2008 2009
ALLA BROTT 1) 329 365 316 312 330 621 334 685 328 650
A Egendomsbrott 197 754 185 888 190 250 195 474 193 759
Inbrott 39 250 34 174 32 939 30 789 30 492
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 13 049 11 804 11 404 10 645 9 483
Rån 1 411 1 353 1 398 1 271 1 297
-grovt rån 147 103 150 129 164
Skadegörelse 37 961 36 289 40 538 43 774 39 411
-grov skadegörelse 174 200 168 178 161
Förskingring 2 600 2 334 2 372 2 501 2 406
-grov förskingring 164 163 166 188 201
Bedrägeri 9 450 9 205 10 019 11 664 12 884
-grovt bedrägeri 525 617 481 721 790
B Brott mot liv och hälsa 24 683 24 635 27 494 27 521 26 648
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 89 80 90 109 81
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 261 232 278 269 286
Misshandel 22 589 22 625 25 382 25 422 24 512
-grov misshandel 1 622 1 612 1 871 1 703 1 670
C Sexualbrott 1 413 2 095 1 830 2 037 1 645
Sexuellt utnyttjande av barn 672 684 791 901 809
Våldtäkt 488 475 599 617 505
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 9 362 9 221 10 344 10 569 10 032
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 1 074 1172 1 310 1 441 1 315
-riktat mot polispersonal 942 1 081 1191 1 279 1 228
Hindrande av tjänsteman 1 695 1 709 1 787 1 843 1 705
-riktat mot polispersonal 1 651 1 680 1 740 1 801 1 661
E Vissa trafikbrott 47 741 47 418 50 799 48 010 43 786
Rattfylleri 19 942 19 771 21 518 20 290 18 273
-grovt rattfylleri 11 539 11 191 11 777 10 825 9 623
F Övriga brott 48 412 47 055 49 904 51 074 52 780
Narkotikabrott 11 103 10 166 11 400 11 711 12 918
-grovt narkotikabrott 445 520 526 496 482
Brott mot alkohollagen 2 989 2 334 2 473 2 471 2 381
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2009, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09)1734 3248

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 16.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 3:e kvartalet 2009, Utveckling av vissa brottstyper i januari – september 2005-2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2009/03/polrik_2009_03_2009-10-16_tau_001_sv.html