Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Utveckling av vissa brottstyper i januari – mars 2006-2010

  2006 2007 2008 2009 2010
ALLA BROTT 1) 83 813 90 789 91 776 90 395 87 147
A Egendomsbrott 47 866 50 887 52 031 50 366  47 830
Inbrott 8 793 8 501 8 156 7 500 7 302
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 2 818 2 772 2 583 2 225 1 912
Rån 348 407 372 424 330
-grovt rån 29 59 40 62 42
Skadegörelse 9 075 10 852 12 148 10 317 8 828
-grov skadegörelse 47 42 40 34 49
Förskingring 827 775 758 782 730
-grov förskingring 54 55 61 75 59
Bedrägeri 2 970 3 402 3 414 4 536 4 029
-grovt bedrägeri 192 158 207 311 253
B Brott mot liv och hälsa 6 115 7 894 8 044 7 593 7 476
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 25 28 31 31 29
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 74 83 93 99 83
Misshandel 6 115 7 318 7 477 7 041 6 990
-grov misshandel 454 550 501 524 446
C Sexualbrott 464 606 594 555 586
Sexuellt utnyttjande av barn 262 262 350 311 255
Våldtäkt 103 169 142 146 244
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 2 630 3 036 3 299 3 131 3 212
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 365 375 487 401 413
-riktat mot polispersonal 347 330 388 374 367
Hindrande av tjänsteman 467 527 585 487 489
-riktat mot polispersonal 459 516 568 474 480
E Vissa trafikbrott 12 225 13 505 13 029 11 809 10 412
Rattfylleri 5 110 5 767 5 541 4 973 4 011
-grovt rattfylleri 2 944 3 133 3 054 2 666 2 191
F Övriga brott 14 013 14 858 14 779 16 941 17 631
Narkotikabrott 3 306 3 688 3 351 4 123 4 514
-grovt narkotikabrott 201 152 152 197 211
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 16.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 1:a kvartalet 2010, Utveckling av vissa brottstyper i januari – mars 2006-2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2010/01/polrik_2010_01_2010-04-16_tau_001_sv.html