Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari – september 2006-2010

  2006 2007 2008 2009 2) 2010 2)
ALLA BROTT 1) 316 312 330 621 334 685 336 179 329 586
A Egendomsbrott 185 888 190 250 195 474 194 818  188 186
Inbrott 34 174 32 939 30 789 30 493 29 064
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 11 804 11 404 10 645 9 483 8 714
Rån 1 353 1 398 1 271 1 297 1 162
-grovt rån 103 150 129 164 120
Skadegörelse 36 289 40 538 43 774 39 412 37 334
-grov skadegörelse 200 168 178 161 186
Förskingring 2 334 2 372 2 501 2 407 2 474
-grov förskingring 163 166 188 201 248
Bedrägeri 9 205 10 019 11 664 12 887 11 902
-grovt bedrägeri 617 481 721 790 726
B Brott mot liv och hälsa 24 635 27 494 27 521 26 650 26 679
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 80 90 109 81 86
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 232 278 269 286 236
Misshandel 22 625 25 382 25 422 24 513 24 718
-grov misshandel 1 612 1 871 1 703 1 670 1 530
C Sexualbrott 2 095 1 830 2 037 1 645 1 867
Sexuellt utnyttjande av barn 684 791 901 809 840
Våldtäkt 475 599 617 505 648
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 9 221 10 344 10 569 10 500 10 184
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 1172 1 310 1 441 1 317 1 267
-riktat mot polispersonal 1 081 1191 1 279 1 228 1 137
Hindrande av tjänsteman 1 709 1 787 1 843 1 714 1 624
-riktat mot polispersonal 1 680 1 740 1 801 1 661 1 592
E Vissa trafikbrott 47 418 50 799 48 010 44 181 41 746
Rattfylleri 19 771 21 518 20 290 18 392 16 429
-grovt rattfylleri 11 191 11 777 10 825 9 653 8 680
F Övriga brott 47 055 49 904 51 074 58 385 60 924
Narkotikabrott 10 166 11 400 11 711 13 694 15 025
-grovt narkotikabrott 520 526 496 585 791
Alkoholbrot/Alkoholförseelse 2 334 2 473 2 471 2 879 3 376
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse
2) Siffrorna från åren 2009 och 2010 inkluderar också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09)1734 3248

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 18.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 3:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari – september 2006-2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2010/03/polrik_2010_03_2010-10-18_tau_001_sv.html