Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Kommunal parkeringsövervakning 2011

Stad Betalnings-
anmaningar
Därav
utfärdade
av polisen
Betalnings-
föreläggande
Betalnings-
förelägganden
som gått
till utmätning
Betalnings-
förelägganden
som hänför
sig till
flyttnings- och
förvaringskostnader
SUMMA 741 009 11 981 199 342 72 072 2 507
Helsingfors 221 655 3 018 57 263 22 749 1 328
Esbo 32 711 540 9 488 2 712 609
Hyvinge 11 265 28 3 041 1 261 -
Tavastehus 12 417 391 3 895 1476 -
Idensalmi 3 588 1 1 205 403 -
Imatra 3 272 72 537 120 15
Joensuu 17 129 94 3 714 1321 -
Jyväskylä 27 831 136 7 787 5 928 -
Träskända 6 666 8 2 064 897 -
Kajana 4 758 14 894 299 -
Karleby 7 562 18 2 189 954 -
Kotka 13 040 58 2 253 715 -
Kouvola 17 263 27 4 228 1 180 -
Kuopio 23 748 130 7 078 2 197 115
Lahtis 22 134 221 6 885 2 045 -
Villmanstrand 13 188 194 2 854 827 -
Lojo 6 734 27 2 552 758 -
Mariehamn 5 854 28 - - -
S:t Michel 9 748 224 2 170 718 -
Nådendal 2 230 58 578 286 -
Uleåborg 23 549 179 6 442 1 994 -
Jakobstad 1 469 1 479 - -
Björneborg 17 713 96 6 060 2 200 -
Borgå 15 264 891 4 113 1 499 -
Reso 404 1 - - -
Raumo 8 905 34 2 212 604 -
Rovaniemi 15 050 128 3 563 875 -
Nyslott 5 110 75 1 275 367 -
Seinäjoki 8 251 31 2 410 693 -
Tammerfors 60 500 458 18 127 5 517 -
Åbo 35 993 3 485 9 503 3 608 -
Vasa 19 356 164 5 344 1 513 -
Vanda 35 756 1 087 11 095 4 473 440
Varkaus 2 202 7 882 209 -
Nokia 4 568 5 1 096 295 -
Riihimäki 5 417 16 1 535 261 -
Torneå 3 336 17 590 106 -
Siilinjärvi 5 375 2 1 144 388 -
Kervo 3 800 2 1 427 368 -
Kangasala 6 198 15 1 370 256 -

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio 09 1734 3248, Marja Kivimäki 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 2.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2011, Tabellbilaga 3. Kommunal parkeringsövervakning 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2011/polrik_2011_2012-04-02_tau_003_sv.html