Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Brott och tvångsmedel.

Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2011

2011
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor