Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 4. Misstänkta för brott efter medborgarskap 2007-2011

Brott År MISSTÄNKTA
Summa Finländska
medborgare
Utländska
medborgare
 
Estland Ryssland/forna Sovjetunionen Sverige Övriga
utländska
medborgare
Alla brott 2007 308 150 286 915 21 235 4 043 3 185 1 525 12 482
2008 308 195 284 508 23 687 5 720 3 067 1 817 13 083
2009 298 527 268 578 29 949 6 399 5 957 1 825 15 768
2010 302 053 268 422 33 631 8 541 6 352 1 671 17 067
2011 302 762 268 247 34 515 9 072 7 052 1 420 16 971
Stöldbrott 2007 62 766 57 346 5 420 740 1 053 262 3 365
2008 67 286 60 258 7 028 1 461 864 333 4 370
2009 67 521 58 984 8 537 2 151 986 358 5 042
2010 68 646 58 848 9 798 2 693 1 098 420 5 587
2011 67 386 58 340 9 046 2 658 1 152 267 4 969
Rånbrott 2007 1 366 1 226 140 19 15 7 99
2008 1 486 1 308 178 37 9 27 105
2009 1 543 1 375 168 30 9 15 114
2010 1 330 1 152 178 30 13 11 124
2011 1 403 1 207 196 25 10 10 161
Misshandelsbrott 2007 29 906 27 562 2 344 317 311 141 1 575
2008 32 710 29 846 2 864 487 323 156 1 898
2009 29 439 26 811 2 628 450 282 153 1 743
2010 29 027 26 192 2 835 546 244 148 1 897
2011 33 174 29 499 3 675 687 336 141 2 511
Våldtäktsbrott 2007 475 377 98 6 5 - 87
2008 641 540 101 10 7 4 80
2009 512 367 145 4 6 2 133
2010 574 314 260 11 5 4 240
2011 644 474 170 15 3 3 149
Rattfyllerier 2007 27 464 25 146 2 318 1 068 375 187 688
2008 27 000 24 604 2 396 1 171 433 164 628
2009 23 161 21 164 1 997 917 359 163 558
2010 21 437 19 300 2 137 1 192 357 103 485
2011 21 153 18 599 2 554 1 484 409 105 556
Narkotikabrott 2007 15 231 14 567 664 94 98 91 381
2008 16 388 15 599 789 133 164 131 361
2009 17 425 16 158 1 267 218 169 132 748
2010 20 403 18 973 1 430 293 212 94 831
2011 19 292 17 880 1 412 284 212 111 805

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio 09 1734 3248, Marja Kivimäki 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 2.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2011, Tabellbilaga 4. Misstänkta för brott efter medborgarskap 2007-2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2011/polrik_2011_2012-04-02_tau_004_sv.html