Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Finansieringsleasing efter leasingtagarnas sektor 2013, miljoner euro (tabellen har korrigerats)

Korrigerad 15.1.2016. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.
  Anskaffningar via finansieringsleasing Leasinghyror Återstående kapitalvärde för objekten
Leasingtagarnas sektorer      
S.11 Icke-finansiella företag 1 658 1 037 3 299
S.12 Finansiella företag och försäkringsföretag 15 11 25
S.13 Offentlig sektor 256 151 500
S.1311 Staten 39 31 70
S.1313 Lokalförvaltning 216 120 430
S.1314 Socialskyddsfonder     1
S.14 Hushåll 14 12 28
S.15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 26 24 43
S.2 Utlandet 1 6 94
Sektorer sammanlagt 1 970 1 241 3 989

Källa: Finansieringsleasing 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Olavi Savolainen 09 1734 3303, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 9.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. 2013, Tabellbilaga 1. Finansieringsleasing efter leasingtagarnas sektor 2013, miljoner euro (tabellen har korrigerats) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/2013/rlea_2013_2014-04-09_tau_001_sv.html