Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Finansieringsleasingobjekt efter produktgrupp år 2013, miljoner euro (tabellen har korrigerats)

Korrigerad 15.1.2016. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.
  Anskaffningar via finansieringsleasing Försäljningar av leasingobjekt
Fördeling på objekt    
K1 Fordon 651 352
K11 Personbilar 348 222
K12 Transportmedel 303 130
K2 IT- och annan kontursutrustning 674 87
K3 Maskiner och apparater inom industrin 279 101
K4 Båtar, flygplan och tåg 81 2
K5 Fastigheter 66 37
K6 Övriga 219 53
Sammanlagt 1 889 630

Källa: Finansieringsleasing 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 09 1734 2957, Olavi Savolainen 09 1734 3303, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 9.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. 2013, Tabellbilaga 2. Finansieringsleasingobjekt efter produktgrupp år 2013, miljoner euro (tabellen har korrigerats) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/2013/rlea_2013_2014-04-09_tau_002_sv.html