Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.3.2016

Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2015

Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 8,1 miljoner olika fritidsresor till utlandet år 2015. Resorna till Centraleuropa och Asien ökade i popularitet. Antalet fritidsresor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland uppgick till 6,4 miljoner. Av dessa resor gick 1,2 miljoner till Nyland och 0,6 miljoner till Norra Österbotten. Tjänsteresandet inom landet minskade något, men tjänsteresandet till utlandet var ungefär på samma nivå som året innan.

Finländarnas resor 2005–2015

Finländarnas resor 2005–2015

Finländarnas mest populära resmål för fritidsresor med övernattning i destinationslandet år 2015 och 2014

Finländarnas mest populära resmål för fritidsresor med övernattning i destinationslandet år 2015 och 2014

En genomsnittlig finländares semesterresor år 2015:
     1,4 inrikesresor med avgiftsbelagd inkvartering,
     1,4 utlandsresor med övernattning i destinationslandet,
     0,4 utrikes dagsresor eller kryssningar i närområdena.

Mera information i det finskspråkiga offentliggörandet.

Datainsamling

Uppgifterna om resor framgår av Statistikcentralens månatliga urvalsundersökning om finländarnas resor. För att få reda på antalet resor intervjuades 15 353 personer i åldern 15–84 år som är fast bosatta i Finland.

Uppgifter om antalet personer som rest under året erhölls med en tilläggsenkät i samband med intervjun gällande resorna i december. Uppgifterna i årsundersökningen 2015 baserar sig på 1 235 intervjuer.

Fler tabeller i StatFin -databasen


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (259,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2015/smat_2015_2016-03-30_tie_001_sv.html