Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 4.4.2013

Värdepappersföretagens resultat förbättrades år 2012

År 2012 var värdepappersföretagens rörelsevinst 84 miljoner euro. Rörelsevinsten ökade med 19 procent jämfört med år 2011. År 2012 visade 39 värdepappersföretag ett positivt rörelseresultat.

Värdepappersföretagens rörelsevinst åren 1998–2012, milj.euro

Värdepappersföretagens rörelsevinst åren 1998–2012, milj.euro

Värdepappersföretagens provisionsintäkter uppgick till 305 miljoner euro, vilket är 8 procent mer än år 2011. Nästan 93 procent av värdepappersföretagens intäkter bestod av provisionsintäkter. De viktigaste källorna för provisionsintäkter var kapitalförvaltning, övriga provisionsintäkter och värdepappersförmedling.

Värdepappersföretagens största kostnadspost var administrationskostnaderna, som år 2012 uppgick till 142 miljoner euro, dvs. 4 procent mer än föregående år. En annan viktig kostnadspost, provisionskostnaderna, uppgick till 76 miljoner euro, vilket var en ökning med 7 procent från året innan.

I slutet av år 2012 verkade i Finland 57 värdepappersföretag som erhållit koncession av Finansinspektionen. Antalet anställda vid värdepappersföretagen uppgick i slutet av år 2012 till 1 105 personer, vilket är 132 personer fler än året innan. Värdepappersföretagens verksamhetsställen uppgick till 109 stycken.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2012/04/spy_2012_04_2013-04-04_tie_001_sv.html