Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 8.1.2015

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta heinä-syyskuussa

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 82 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot kasvoivat 22 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotot laskivat 4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli vuoden kolmannella neljänneksellä 26 miljoonaa euroa, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna liikevoitto laski 10 prosenttia.

Sijoituspalveluyritysten merkittävin kuluerä oli hallintokulut, joita oli kolmannella neljänneksellä 32 miljoonaa euroa. Hallintokulut laskivat edelliseen neljännekseen verrattuna 3,4 miljoonaa euroa eli 10 prosenttia. Hallintokulut muodostuvat suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista. Toinen tärkeä kuluerä, palkkiokulut olivat 21 miljoonaa euroa, lisäystä oli 8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 252 miljoonaa euroa. Taseet kasvoivat 10 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 70 prosenttia. Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa syyskuun 2014 lopussa 57 kappaletta, joista 42 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Elina Somervuori 029 551 2995, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (262,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 8.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2014/03/spy_2014_03_2015-01-08_tie_001_fi.html