Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.4.2014

Antalet ingångna äktenskap betydligt färre, antalet skilsmässor något fler

Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar minskade antalet ingångna äktenskap klart år 2013 jämfört med föregående år. Totalt ingicks 25 119 äktenskap, vilket var 3 759 färre än året innan. Den minskade giftermålsfrekvensen gällde nästan utan undantag alla åldrar.

Äktenskap och skilsmässor år 1965–2013

Äktenskap och skilsmässor år 1965–2013

En orsak till att det varit populärt att ingå äktenskap under de senaste åren har varit de speciella datumen, t.ex. 08.08.08 och 12.12.12, som fått paren att planera sin vigsel till dessa dagar. T.ex. i december 2012 ingicks 3 460 äktenskap, medan antalet i december 2013 var bara 1 894, vilket ligger närmare det vanliga antalet ingångna äktenskap i december under förra decenniet. Minskningen av äktenskap som ingåtts enbart i december från året innan motsvarade 42 procent av minskningen av alla ingångna äktenskap år 2013.

När det gäller minskningen av antalet ingångna äktenskap var merparten minskningen av antalet första äktenskap. Trots detta var andelen första äktenskap av alla äktenskap nästan oförändrad, dvs. ungefär tre fjärdedelar. Den relativa andelen har legat på samma nivå under 2000-talets hela första decennium.

Den långvariga ökningen av den genomsnittliga åldern hos kvinnor och män som ingår sitt första äktenskap bröts år 2013, då den genomsnittliga åldern hos kvinnor sjönk med 0,2 år och den genomsnittliga åldern hos män med 0,3 år jämfört med året innan. Den genomsnittliga åldern hos kvinnor som ingår sitt första äktenskap var 30,6 år och hos män 32,8 år.

År 2013 ökade antalet skilsmässor, medan antalet minskat under de två föregående åren. Antalet äktenskap som slutade i skilsmässa uppgick till 13 766, vilket var 766 fler än året innan. Sett till ålder var ökningen av skilsmässofrekvensen rätt så jämn när det gäller personer under 50 år.

Även om skilsmässofrekvensen steg något var dock sannolikheten att det första äktenskapet ska sluta i skilsmässa på samma nivå som under de senaste åren. Enligt skilsmässofrekvensen år 2013 är sannolikheten för att det första äktenskapet ska sluta i skilsmässa 39 procent.

År 2013 togs 68 procent av alla skilsmässor ut från sådana äktenskap, där vardera maken var i sitt första äktenskap. Andelen minskade med en procentenhet från året innan. År 1990 var motsvarande procentandel ännu 80.

År 2013 registrerades 373 partnerskap. Av dessa var 126 par män och 247 par kvinnor. Antalet upplösta partnerskap var 101. Av dessa var 29 par män och 72 par kvinnor. År 2012 registrerades 329 partnerskap och antalet upplösta partnerskap var 103.

Förändringar i civilstånd och medelålder av kvinnor och män som ingått i första äktenskap 2004–2013

  År
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ingångna äktenskap   29 342    29 283    28 236    29 497    31 014    29 836 29 952 28 408 28 878 25 119
Skilsmässor 13 234 13 383 13 255 13 224 13 471 13 527 13 619 13 469 13 040 13 766
Medelålder i första äktenskap, kvinnor 29,7 29,6 29,7 29,9 30,2 30,2 30,3 30,6 30,8 30,6
Medelålder i första äktenskap, män 32,1 31,8 32,1 32,3 32,5 32,5 32,6 32,9 33,1 32,8
Registrerade partnerskap   186 200 191 213 249 246 322 333 329 373
Upplösta registrerade partnerskap 15 31 30 67 45 53 64 85 103 101

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (283,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 17.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2013/ssaaty_2013_2014-04-17_tie_001_sv.html