Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.4.2017

Antalet ingångna äktenskap minskade något

Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar minskade antalet ingångna äktenskap något år 2016 jämfört med året innan. Totalt ingicks 24 464 äktenskap, vilket var 244 färre än året innan. Ingåendet av äktenskap, dvs. de som ingått äktenskap i förhållande till de som skulle kunna gifta sig har minskat nästan oavbrutet fr.o.m. år 2008. År 2016 minskade ingåendet av äktenskap bland personer under 40 år jämfört med året innan, medan det bland personer över 40 år ökade något.

Äktenskap och skilsmässor år 1965–2016

Äktenskap och skilsmässor år 1965–2016

Förändringar i civilstånd, medelålder av kvinnor och män som ingått första äktenskap 2007–2016

  År
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ingångna äktenskap    29 497    31 014    29 836 29 952 28 408 28 878 25 119 24 462 24 708 24 464
Skilsmässor 13 224 13 471 13 527 13 619 13 469 13 040 13 766 13 682 13 939 13 541
Medelålder i första äktenskap, kvinnor 29,9 30,2 30,2 30,3 30,6 30,8 30,6 30,7 31,2 31,4
Medelålder i första äktenskap, män 32,3 32,5 32,5 32,6 32,9 33,1 32,8 32,9 33,4 33,7
Medelålder i första skilsmässa, kvinnor 40,5 40,3 40,0 39,9 40,4 40,0 40,0 39,9 40,4 40,5
Medelålder i första skilsmässa,män 42,8 42,5 42,2 42,3 42,7 42,3 42,3 42,3 42,8 42,8
Registrerade partnerskap   213 249 246 322 333 329 373 333 318 251
Upplösta registrerade partnerskap 67 45 53 64 85 103 101 109 133 127

Källa: Förändringar i civilstånd 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (275,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2016/ssaaty_2016_2017-04-20_tie_001_sv.html