Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.6.2011

Finländska företag ute i världen: nästan 5 000 dotterbolag i 120 länder år 2009

Finländska företag bedrev affärsverksamhet i dotterbolag i 120 länder år 2009. Mätt med antalet anställda var dotterbolagsverksamheten utomlands koncentrerad till Europa och Asien. Antalet anställda utomlands uppgick till totalt drygt 566 000 personer, av vilka en dryg tredjedel arbetade i gamla EU-länder, en femtedel i Asien och Oceanien och en femtedel i nya EU-länder. Av enskilda länder fanns det flest anställda i Sverige, Ryssland, Kina och Tyskland. Uppgifterna har producerats av Statistikcentralen och de baserar sig på en enkät till företagen.

Anställda i dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2009

Anställda i dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2009

Finländska dotterbolag hade flest anställda i gamla EU-länder, sammanlagt drygt 199 000 personer. Sett till antalet anställda var maskin- och metallvaruindustrin (40 790 personer) och pappersindustrin (30 750 personer) de största näringsgrenarna i de gamla EU-länderna. Antalet anställda i dotterbolagen i Asien och Oceanien uppgick till drygt 109 800 personer, dvs. något fler än i de nya EU-länderna, där antalet anställda uppgick till totalt närmare 106 300 personer. I Asien och Oceanien fanns det flest anställda inom el- och elektronikindustrin (56 530 personer) och inom maskin- och metallvaruindustrin (27 890 personer). I de nya EU-länderna fanns det flest anställda inom handeln (17 530 personer) samt inom el- och elektronikindustrin (15 720 personer). Av enskilda länder fanns det flest anställda i Sverige (75 580 personer), Ryssland (52 660 personer), Kina (50 050 personer) och Tyskland (43 360 personer). Globalt fanns det flest anställda i dotterbolag inom näringsgrenarna el- och elektronikindustri (120 380 personer) och maskin- och metallvaruindustri (116 120 personer).

Dotterbolagen utomlands investerade i materiellt kapital sammanlagt drygt 3,7 miljarder euro brutto. Av investeringarna gjordes 70 procent i Europa och 25 procent i Asien och Oceanien. I EU-länder gjordes mest investeringar inom pappersindustrin (444 miljoner euro) och i europeiska länder utanför EU inom handeln (105 miljoner euro). I Asien och Oceanien koncentrerades investeringarna till information och kommunikation (197 miljoner euro) och el- och elektronikindustrin (178 miljoner euro). Av enskilda länder gjordes mest investeringar i Sverige, för sammanlagt 451 miljoner euro. Globalt investerade dotterbolagen inom maskin- och metallvaruindustrin mest, sammanlagt 504 miljoner euro.

Den sammanräknade omsättningen för dotterbolagen utomlands var drygt 163,6 miljarder euro. Omsättningen är icke konsoliderad, dvs. siffran omfattar bl.a. handel mellan företag inom koncerner. Av omsättningen genererades nästan hälften i gamla EU-länder och en dryg femtedel i Asien och Oceanien. I gamla EU-länder genererades mest omsättning inom handeln (17,1 miljarder euro) och pappersindustrin (13,5 miljarder euro), i Asien och Oceanien inom el- och elektronikindustrin (19,9 miljarder euro). Granskat efter land genererades mest omsättning i Sverige (27,3 miljarder euro). Av näringsgrenarna var omsättningen inom el- och elektronikindustrin, sammanlagt 35,9 miljarder euro, och inom maskin- och metallvaruindustrin, sammanlagt 34,9 miljarder euro, de största globalt.


Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Rantanen (09) 1734 2451, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (284,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 9.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2009/stu_2009_2011-06-09_tie_001_sv.html