Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.5.2017

Finländska företag blickar österut – Kina det mest betydande investeringsobjektet år 2015

Korrigering 18.9.2017. Den korrigerande punkten är markerad med rött.

Finländska företag bedrev affärsverksamhet i 4 880 dotterbolag i 140 länder år 2015. Antalet anställda utomlands minskade något jämfört med året innan och uppgick till 476 630 , med koncentration till Europa och Asien. Finländska dotterbolags investeringar ökade jämfört med året innan till 4,2 miljarder euro och det mest betydande investeringsobjektet var Kina. Industrin stod för 63 procent av finländska företags omsättning utomlands. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik Finländska dotterbolag utomlands 2015. Uppgifterna baserar sig på uppgifter som samlats in från företagen.

Finländska företags investeringar utomlands år 2015 (Figuren har korrigerats 18.9.2017)

Finländska företags investeringar utomlands år 2015 (Figuren har korrigerats 18.9.2017)

Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen

Publikationen i pdf-format (300,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 30.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2015/stu_2015_2017-05-30_tie_001_sv.html