Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.11.2007

Antalet straffade minskade med 3 procent år 2006

Antalet personer som dömdes för brott minskade i fjol med 3,6 procent i tingsrätterna jämfört med året innan. Enligt Statistikcentralen uppgick antalet dömda till totalt 66 100 personer. Antalet personer som dömdes till ovillkorligt fängelse minskade med 7,8 procent, dvs. till 7 700. Istället för ovillkorligt fängelse utdömdes samhällstjänst 3 300 gånger, vilket är en minskning med 2,3 procent från året innan. Fängelsestraffet förklarades villkorligt i 15 500 fall. Antalet minskade med 1,5 procent. Nästan 56 procent (36 800) av alla skyldiga dömdes till böter. Andelen sjönk med 3,9 procent.

Antalet bötfällda genom strafforder uppgick till 230 000 och antalet personer som fick ordningsbot till 108 000. Båda var färre än år 2005.

Medellängden för ovillkorliga fängelsestraff var 8 månader 18 dagar, sex dagar kortare än året innan. Medellängden för villkorligt fängelse var 3 månader och 9 dagar. De böter som utdömdes i domstolar var i genomsnitt 408 euro och strafforderböterna 196 euro.

När det gäller de flesta slag av brott var antalet dömda i fjol färre än år 2005. Antalet personer som dömts för brott mot liv eller försök till brott mot liv minskade med en fjärdedel och antalet personer som dömts för grov misshandel var drygt 15 procent färre än året innan. Det tydligaste undantaget från den allmänna tendensen gäller sexuellt utnyttjande av barn. Antalet dömda var 15 procent fler än året innan. Antalet har stigit varje år sedan år 1993, då 53 personer dömdes. År 2006 uppgick antalet till 261.

Näringsförbud meddelades i fjol 254 personer vid tingsrätterna, dvs. 27 personer fler än år 2005.

Alkolåsövervakad körrätt beviljades i fjol 118 rattfyllerister. Försöket med alkolås inleddes i mitten av år 2005. Under det första året beviljades 25 alkolås. I fjol återkallades den övervakade körrätten för 10 personers del och det bestämdes om verkställighet av villkorligt körförbud.

Åtalade, dömda och genomsnittliga straff 2005 ja 2006

  Antal Genomsnittligt straff
2006 2005 2006 2005 enhet
Rättegång
i första rättsinstans
 
Åtalade 70 716 73 124  
Skyldiga 66 137 68 583
Antalet dömda till straff totalt 65 277 67 557
  ovillkorligt fängelse 7 662 8 313 8,6 8,8 månader
           livstid 13 28  
  samhällstjänst 3 294 3 370 91 89 timmar
           fängelse omvandlat till samhällstjänst   3,2 3,1 månader
  villkorligt fängelse totalt 15 513 15 757 3,3 3,3 månader
     enbart villkorligt fängelse 6 617 6 717 4,3 4,3 månader
     villkorligt fängelse och böter som tilläggsstraff 8 755 8 930 2,3 2,4 månader
           antalet böter som tilläggsstraff   32 33 antal
           beloppet av böter som tilläggsstraff 11,4 10,6 euro
           beloppet av böter som tilläggsstraff totalt 362 342 euro
    villkorligt fängelse och samhällstjänst 141 110  
           villkorligt fängelse  
 
17,0 17,0 månader
           samhällstjänst 62 60 timmar
  tidigare straff tillräcklig påföljd 333 322  
 
  böter 36 813 38 291
           antalet dagsböter  
 
37 36 antal
           dagsbotsbelopp 12,0 11,1 euro
           totalt bötesbelopp 408 375 euro
  vite 1 616 1 446 367 356 euro
  annat straff totalt 46 58  
  ungdomsstraff 35 42 5,9 6,9 månader
  disciplinstraff (soldater) 3 8  
  varning (tjänsteman) 7 7
  annat avgörande 1 1
Strafflöshet 860 1 026
 
Åtalet förkastats 3 630 3 597
Målet avskrivits 949 944
 
Strafforderböter 229 731 237 472  
           antalet dagsböter  
 
14 14 antal
           dagsbotsbelopp 13,8 13,3 euro
           totalt bötesbelopp 196 187 euro
Ordningsbot 108 447 110 977 77 77 euro
Straffansvar för juridiska personer  
Samfundsbot 11 8 21 259 6 813 euro

Källa: Rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomo Niskanen (09) 1734 3242, oikeus.rikostilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 8.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/2006/syyttr_2006_2007-11-08_tie_001_sv.html