Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2019, oktober

Producentprisindex 2014, januari

2014
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor