Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, juni

Publicerad: 25.4.2016

Producentpriserna för industrin sjönk med 4,2 procent från mars året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med i genomsnitt 4,2 procent från mars 2015 till mars 2016. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden sjönk med 3,9 procent, medan producentpriserna på exportprodukter sjönk med 4,6 procent.

Producentprisindex för industrin 2010=100, 1/2010–3/2016

Producentprisindex för industrin 2010=100, 1/2010–3/2016
Nedgången i producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att oljeprodukter, metallframställning samt kemikalier och kemiska produkter blev billigare jämfört med mars året innan. Nedgången av producentpriserna dämpades särskilt av att pappersvarutillverkningen och tillverkningen av maskiner blev dyrare.

Exportprisindexet sjönk med 4,7 procent och importprisindexet med 7,5 procent på årsnivå. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror sjönk med 3,8 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter sjönk med 3,3 procent.

Exportpriserna sjönk i synnerhet på grund av att oljeprodukter och metallframställning blev billigare jämfört med mars året innan. Nedgången av priserna dämpades särskilt av att pappersvarutillverkningen blev dyrare. Nedgången i importpriserna påverkades i sin tur särskilt av att oljeprodukter samt metallframställning blev billigare jämfört med mars i fjol. Nedgången av priserna dämpades i synnerhet av att pappersvarutillverkningen blev dyrare.

Från februari till mars steg producentpriserna för industrin med 0,5 procent. Prisstegringen berodde främst på att oljeprodukter blev dyrare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2010=100, mars 2016

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 100,2 0,5 -4,2
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 102,6 0,4 -3,9
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 97,1 0,6 -4,6
Exportprisindex 97,2 0,5 -4,7
Importprisindex 94,3 1,2 -7,5
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 101,9 0,7 -3,8
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 105,5 0,6 -3,3

Producentprisindex 1949=100, mars 2016

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 1846 0,5 -4,2
Exportprisindex 1587 0,5 -4,7
Importprisindex 1407 1,2 -7,5
Partiprisindex 2121 0,6 -3,3

Källa: Producentprisindex 2016, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (331,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/03/thi_2016_03_2016-04-25_tie_001_sv.html