Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.6.2018

Producentpriserna för industrin steg med 4,9 procent från maj året innan

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 4,9 procent från maj 2017 till maj 2018. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 3,2 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 6,7 procent.

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–5/2018

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–5/2018
Ökningen av producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att oljeprodukter, massa, papper, kartong och papp samt kemikalier och kemiska produkter blev dyrare jämfört med maj föregående år.

Exportprisindexet steg med 6,5 procent på årsnivå och importprisindexet med 7,1 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 4,9 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter steg med 4,7 procent.

Exportpriserna steg i synnerhet på grund av att oljeprodukter samt massa, papper, kartong och papp blev dyrare jämfört med maj året innan. Prisstegringen dämpades bland annat av att elektroniska apparater blev billigare. Till ökningen av importpriserna bidrog för sin del i synnerhet dyrare oljeprodukter och avfall jämfört med maj året innan. Prisstegringen dämpades särskilt av att elektroniska apparater blev billigare.

Producentpriserna för industrin steg från april till maj med 1,2 procent. Prisstegringen berodde främst på att oljeprodukter blev dyrare jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2015=100, maj 2018

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 105,6 1,2 4,9
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 103,7 0,7 3,2
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 107,7 1,7 6,7
Exportprisindex 107,5 1,7 6,5
Importprisindex 110,3 2,1 7,1
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 106,7 1,2 4,9
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 106,4 1,2 4,7

Producentprisindex 1949=100, maj 2018

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 2032 1,2 5,1
Exportprisindex 1784 1,7 6,6
Importprisindex 1691 2,1 7,7
Partiprisindex 2356 1,2 5,1

Källa: Producentprisindex 2018, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Youssef Zad 029 551 3058, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (332,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.06.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/05/thi_2018_05_2018-06-25_tie_001_sv.html