Finlands officiella statistik

Vägstatistik

Producent:
Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppgifter: Vägstatistik
www.traficom.fi
Beskrivning: I Vägstatistiken finns tidsserieuppgifter om trafiken, vägnätet och trafikolyckor. Områdesindelningen följer vägdistriktsindelningen men en del av uppgifterna presenteras också enligt kommun och landskap.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: fordonbestånd, trafik, vägtrafik, vägar, vägbeläggningar, trafikolyckor, väghållning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Vägstatistik [e-publikation].
Helsinki: Transport- och kommunikationsverket Traficom [hänvisat: 15.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tiet/index_sv.html