Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.8.2020

Industriproduktionen sjönk i juni både från föregående månad och från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i juni med 0,8 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 6,9 procent i juni 2020 jämfört med juni 2019. Juni år 2020 hade två arbetsdagar fler än juni 2019. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade under januari–juni med 2,8 procent från året innan.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2020/06

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2020/06

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren minskade den säsongrensade industriproduktionen i juni kraftigast inom utvinning av mineral, med 14,0 procent. Inom el- och elektronikindustrin minskade produktionen med 5,7 procent och inom den kemiska industrin med 3,4 procent från föregående månad. Produktionen ökade mest inom livsmedelsindustrin, med 3,6 procent jämfört med maj. En liten ökning visade också metallindustrin, 0,3 procent, och skogsindustrin, 0,2 procent.

Jämfört med året innan var produktionen inom nästan alla huvudnäringsgrenar nedåtgående i juni. Produktionen minskade mest inom den kemiska industrin, med 11,4 procent. Inom skogsindustrin minskade produktionen med 6,9 procent, inom metallindustrin med 3,8 procent och inom näringsgrenen försörjning av el, gas, värme och kyla med 2,8 procent från juni 2019.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 05/2020–06/2020, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 05/2020–06/2020, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för juni 2020 publiceras 10.9.2020 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juli 2020. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (365,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/06/ttvi_2020_06_2020-08-10_tie_001_sv.html