Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.11.2020

Industriproduktionen sjönk i september från både föregående månad och året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i september med 2,1 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 6,0 procent i september 2020 jämfört med september 2019. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade under januari–september med 3,5 procent från året innan.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2020/09

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2020/09

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade produktionen inom industrin i september mest inom utvinning av mineral, med 20,9 procent från föregående månad. Inom alla andra huvudnäringsgrenar sjönk produktionen eller var ökningen mycket liten. Produktionen minskade mest inom försörjning av el, gas, värme och kyla, med 7,9 procent, samt inom el- och elektronikindustrin, med 7,3 procent jämfört med augusti.

Jämfört med året innan hade bara den kemiska industrin i september en liten ökning av produktionen, dvs. 0,7 procent. Nedgången var fortsättningsvis kraftigast inom utvinning av mineral, där produktionen minskade med 17,1 procent från året innan. Både inom skogsindustrin och inom näringsgrenen el, gas, värme och kyla minskade produktionen med 7,2 procent jämfört med september 2019.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 08/2020–09/2020, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 08/2020–09/2020, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för september 2020 publiceras 10.12.2020 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för oktober 2020. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (368,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/09/ttvi_2020_09_2020-11-10_tie_001_sv.html