Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.11.2006

Industrins lager ökade under tredje kvartalet år 2006

I slutet av september 2006 var värdet av fabriksindustrins lager 18,8 procent större än året innan. Lagren ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Lagren inom annan metallindustri ökade mest, med 31,5 procent. Lagren inom elektronikindustrin ökade med 20 procent från föregående år.

Förändring av industrins lager, 2005/III-2006/III, %

*Metallindustri exkl. tillverkning av elektronik- och elprodukter

Lagren ökade också jämfört med föregående kvartal. I slutet av september år 2006 var fabriksindustrins lager 4,9 procent större än i slutet av juni 2006. Lagren inom elektronikindustrin ökade mest, med nästan 17 procent. Lagren inom annan metallindustri ökade med 6,5 procent och lagren inom trä- och pappersindustrin med 5,3 procent.

 

Förändring av industrins lager, 2006/II-2006/III, %

*Metallindustri exkl. tillverkning av elektronik- och elprodukter

 

Källa: Industrins lagerstatistik 2006, september

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 17.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 3:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2006/03/tva_2006_03_2006-11-17_tie_001_sv.html