Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.8.2007

Industrins lager ökade under det andra kvartalet år 2007

I slutet av juni 2007 var värdet av fabriksindustrins lager 13,5 procent större än året innan. Lagren ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Lagren inom annan metallindustri ökade mest, med drygt 22 procent. Lagren inom trä- och pappersindustrin ökade med drygt 6 procent från året innan. Lagren inom elektronikindustrin ökade med 4,1 procent.

Förändring av industrins lager, 2006/II-2007/II, %

*Metallindustri exkl. tillverkning av elektronik- och elprodukter

Fabriksindustrins lager ökade jämfört med föregående kvartal. I slutet av juni år 2007 var fabriksindustrins lager 0,6 procent större än i slutet av mars 2007. Lagren inom annan metallindustri ökade mest, med 3,1 procent. Lagren inom den övriga fabriksindustrin ökade med 2,5 procent. Lagren inom elektronikindustrin minskade mest, med drygt 5 procent.

Förändring av industrins lager, 2007/I-2007/II, %

*Metallindustri exkl. tillverkning av elektronik- och elprodukter

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2007 har omsättningsvikterna bytts till 2005 års vikter och när det gäller år 2006 har man använt 2004 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.

Källa: Industrins lagerstatistik 2007, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Krister Elvkulla (09) 1734 2288, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 17.8.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 2:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2007/02/tva_2007_02_2007-08-17_tie_001_sv.html