Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.8.2008

Fabrikindustrins lager ökade under andra kvartalet år 2008 från året innan

I slutet av juni 2008 var värdet av fabriksindustrins lager 10 procent större än året innan. Lagren ökade inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Lagren inom den kemiska industrin ökade mest, med drygt 40 procent. Lagren inom trä- och pappersindustrin ökade med 18 procent och inom annan fabriksindustri med 15,5 procent. Däremot minskade lagren inom elektronikindustrin med 11,6 procent från året innan.

Förändring av industrins lager, 2007/II–2008/II, %

Förändring av industrins lager, 2007/II–2008/II, %

Lagren inom fabriksindustrin minskade från föregående kvartal

I slutet av juni 2008 var värdet av fabriksindustrins lager 10 procent större än året innan. Lagren ökade inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Lagren inom den kemiska industrin ökade mest, med drygt 40 procent. Lagren inom trä- och pappersindustrin ökade med 18 procent och inom annan fabriksindustri med 15,5 procent. Däremot minskade lagren inom elektronikindustrin med 11,6 procent från året innan.

Förändring av industrins lager, 2008/I–2008/II, %

Förändring av industrins lager, 2008/I–2008/II, %

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2008 har omsättningsvikterna bytts till 2006 års vikter och när det gäller år 2007 har man använt 2005 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten. Täckningen för de olika näringsgrenarna har förbättrats fr.o.m. början av år 2008.


Källa: Industrins lagerstatistik 2008, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Maaria Kinnunen (09) 1734 2681, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 2:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2008/02/tva_2008_02_2008-08-15_tie_001_sv.html