Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.5.2009

Industrins lager minskade under första kvartalet år 2009 från året innan

I slutet av mars 2009 var värdet av industrins lager 4,6 procent mindre än året innan. Lagren minskade mest inom den kemiska industrin och skogsindustrin, med 14,1 procent. Lagren inom el- och elektronikindustrin minskade med 11 procent. Lagren inom annan metallindustri var på samma nivå som året innan.

Förändring av industrins lager, 2008/I–2009/I, % TOL 2008

Förändring av industrins lager, 2008/I–2009/I, % TOL 2008

Industrins lager minskade från föregående kvartal

I slutet av mars år 2009 var industrins lager 0,8 procent mindre än i slutet av december 2008. Lagren inom el- och elektronikindustrin minskade mest, med närmare 11 procent. Lagren inom skogsindustrin minskade med något under 5 procent. Lagren inom den kemiska industrin ökade med 3,5 procent.

Förändring av industrins lager, 2008/IV–2009/I, % TOL 2008

Förändring av industrins lager, 2008/IV–2009/I, % TOL 2008

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2009 har omsättningsvikterna bytts till 2007 års vikter och när det gäller år 2008 har man använt 2006 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.

Näringsgrensindelningen revideras

Näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i industrins lagerstatistik fr.o.m. uppgifterna för det första kvartalet år 2009.

Mera information om revideringen av näringsgrensindelningen http://tilastokeskus.fi/til/tol2008_sv.html .

Retroaktiva uppgifter fr.o.m. år 2005 publiceras av alla serier enligt Näringsgrensindelningen TOL 2008. Uppgifter för tidigare år (1990–2004) är inte jämförbara p.g.a. bl.a. ändringar i lagstiftningen och metodrevideringar i statistiken.


Källa: Industrins lagerstatistik 2009, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Kirsi-Maaria Kinnunen (09) 1734 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 1:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2009/01/tva_2009_01_2009-05-15_tie_001_sv.html