Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 21.5.2010

Industrins lager minskade under första kvartalet år 2010 från året innan

I slutet av mars år 2010 var värdet av industrins lager drygt 18 procent mindre än året innan. Lagren minskade inom alla huvudnäringsgrenar. Mest minskade de inom övrig metallindustri, med drygt 22 procent, samt inom övrig industri, med 21 procent. Lagren inom el- och elektronikindustrin minskade med 10,2 procent. Den lägsta minskningen av lagren hade den kemiska industrin, 4,5 procent från året innan.

Förändring av industrins lager, 2009/I–2010/I, % TOL 2008

Förändring av industrins lager, 2009/I–2010/I, % TOL 2008

Lagren inom industrin ökade från föregående kvartal

I slutet av mars år 2010 var industrins lager 2,5 procent större än i slutet av december föregående kvartal. Lagren inom skogsindustrin ökade mest, med 15 procent. Lagren inom el- och elektronikindustrin ökade med 10,5 procent. Den kemiska industrins lager minskade däremot med 0,2 procent.

Förändring av industrins lager, 2009/IV–2010/I, % TOL 2008

Förändring av industrins lager, 2009/IV–2010/I, % TOL 2008

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2010 har omsättningsvikterna bytts till 2008 års vikter och när det gäller år 2009 har man använt 2007 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.


Källa: Industrins lagerstatistik 2010, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Anja Lindqvist (09) 1734 3492, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 1:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2010/01/tva_2010_01_2010-05-21_tie_001_sv.html