Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.8.2011

Industrins lager ökade med 3,4 procent under andra kvartalet 2011

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins lager 3,4 procent större i slutet av juni 2011 än året innan. Lagervärdet ökade mest inom den kemiska industrin, med 28,1 procent. Inom el- och elektronikindustrin ökade lagervärdet med 21,1 procent och inom skogsindustrin med 15,7 procent från året innan. Inom näringsgrenen annan metallindustri minskade värdet av lagren med 11,4 procent.

Förändring av industrins lager, 2010/II–2011/II, % (TOL 2008)

Förändring av industrins lager, 2010/II–2011/II, % (TOL 2008)

Industrins lager ökade från föregående kvartal

I slutet av juni 2011 var värdet av industrins lager 6,1 procent större än i slutet av föregående kvartal. Mest ökade annan metallindustri, med 15,7 procent. Inom den kemiska industrin ökade lagren med 9,9 procent och inom el- och elektronikindustrin med 6,4 procent. Övrig industrins lager minskade däremot med 0,4 procent.

Förändring av industrins lager, 2011/I–2011/II, % (TOL 2008)

Förändring av industrins lager, 2011/I–2011/II, % (TOL 2008)

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2011 har omsättningsvikterna bytts till 2009 års vikter och när det gäller år 2010 har man använt 2008 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.


Källa: Industrins lagerstatistik 2011, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, Anja Lindqvist (09) 1734 3492, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 2:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2011/02/tva_2011_02_2011-08-19_tie_001_sv.html